P.U.Z. Borhanci

Beneficiar
Primăria Muncipiului Cluj-Napoca
Perioadă
2021-2022
Suprafață
71,55 ha
Stadiu
P.U.Z.
Amplasament
Cartier Borhanci, Cluj-Napoca
CONCEPT

Situat în sud-estul intravilanului municipiului Cluj-Napoca, cartierul Borhanci a cunoscut o dezvoltare imobiliară importantă în ultimii ani, pe fondul reparcelării terenurilor agricole și a construirii de noi locuințe, nedublată de o dezvoltare a elementelor urbane de integrare și a infrastructurii educaționale publice care să răspundă nevoilor locuitorilor.

Prin P.U.Z. s-a urmărit schimbarea destinației terenurilor agricole și stabilirea de reglementări urbanistice în vederea realizării unui hub educațional care să integreze creșa, gradinița, școala generală, liceul, un complex sportiv – bază sportivă și un bazin de inot acoperit, o unitate de sănătate și amenajarea unei păduri-parc care să răspundă nevoilor locuitorilor cartierului Borhanci și să îmbunătățească calitatea vieții acestora.

Planul urbanistic zonal tratează teme precum: integrarea în contextul urban, accesibilitatea, zonarea, organizarea spațial-functională, traficul, infrastructura edilitară, sistemul de spații publice, servituțile de utilitate publică ce greveaza teritoriul respectiv.

Propunerea se integrează în cadrul natural existent, amplasarea obiectivelor profitând de altimetria terenului și de conurile de vizibilitate.

Zona are potențialul de a deveni una importantă din punct de vedere comunitar, în care diferite acțiuni sociale și sportive să poată avea loc și care să ofere un cadru placut și stimulant pentru procesul de învatamant.

ECHIPĂ
ASOCIERE:
Daedalus Proiect
Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” - Centru de Cercetare, Proiectare, Expertiza și Consulting
Patrulius și Asociații


.
ȘEF PROIECT:
Prof. Dr. Florin Machedon

AUTORI:
Ioana Vanda Cristian
Alexandru Cristian
Ema Theodora Plopeanu
Elena Stoian
Șerban Patrulius